Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

Ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράττειν!
Μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα νὰ πράττετε πάντοτε τὰ κάλλιστα!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΥ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ
Πολλές φορὲς δυσανασχετοῦμε καὶ γκρινιάζουμε γι’ «αὐτὰ ποὺ μᾶς λείπουν», παραγνωρίζοντας ἤ ξεχνώντας ἐντελῶς –μέσα στὴν πραγματικὴ ἤ νομιζόμενη κακοτυχία μας- «αὐτὰ ποὺ μᾶς βρίσκονται», δηλαδή, τὰ ὑπάρχοντα

Οἱ ἄνθρωποι, συνήθως, ἀναζητοῦν τὴν εὐ-τυχία, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἀναζητοῦν τὸ ΕΥ σὲ κάτι ποὺ ἀπὸ τὴν φύσι του εἶναι ἄστατο και ἀνατρεπτικό, στὴν ΤΥΧΗ! Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητοῦν τὸ ΕΥ σὲ κάτι πιὸ σταθερὸ καὶ βέβαιο, κι αὐτὸ εἶναι τὸ Ἦθος ἤ ὁ ἐντός μας Δαίμων.

Θὰ πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ΕΥ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ καὶ ὄχι νὰ ἐξαρτώμαστε ἀπὸ τὸ ΕΥ ἤ ΔΥΣ τῆς ὅποιας ΤΥΧΗΣ! Καὶ ὄχι μόνον αὐτὀ, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε μεταβολὴ τῆς τύχης νὰ διατηροῦμε τὴν ἀξιοπρέπειά μας: "Πάσας τὰς τύχας εὐσχημόνως φέρειν»!

Διότι, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀριστοτέλης, στὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια -ἕνα ἐξαίρετο ἔργο ποὺ πραγματευόμαστε ἤδη γιὰ δεύτερο χρόνο στὸν Κύκλο τῆς Πέμπτης:

«Τὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸν καὶ ἔμφρονα
πάσας οἰόμεθα τὰς τύχας εὐσχημόνως φέρειν
καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράττειν!»

Αὐτὸς βέβαια ποὺ εἶναι ἀληθινὰ ἀγαθὸς καὶ  ἔμφρων,
ὅ, τι καὶ νὰ τοῦ συμβεῖ, θεωροῦμε ὅτι θὰ τὸ φέρει ἀξιοπρεπῶς καὶ μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα (τὰ διαθέσιμα, αὐτὰ ποὺ τοῦ βρίσκονται) θὰ πράττει πάντοτε τὰ κάλλιστα!


Πηγή: Ἰαλυσσός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου